En İyiyi Elde Etmek İçin 7+1 Kural
Peace in Class Peace in School

VADEMECUM DEL PARTECIPANTE

 le 7 regole+1 per ottenere il meglio

 (ATTENDEE’S VADEMECUM)

 (The 7 rules+1 to get the best )

Stai per vivere un’esperienza fantastica!. Investire su sé stessi attraverso la conoscenza, la condivisione di pensieri, il confronto significa cresceree imparare ma soprattutto comprendere che non bisogna  mai fermarsi né mollare! Ecco qualche regola per ottenere il meglio da questa esperienza:

You are about to have a fantastic experience!Investing in yourself through knowledge, sharing thoughts, confrontation means growing and learning but, above all, understanding that you should never stop or give up!

Here are some rules to get the best from this experience:

1) DOMANDE! Ascolta attentamente e quando alzi la mano per intervenire fai pure tante domande! Riceverai risposte.

1) QUESTIONS! Listen carefully and when you put your hand up to talk ask for many questions! You will receive many answers.

2) FEEDBACK, NON CRITICHE! Anche se non sei d’accordo, evita le critiche e cerca sempre un confronto positivo.

2) FEEDBACK, NOT CRITICISM! Even if you don’t agree, avoid criticism and always look for a positive confrontation.

3) SPEGNI IL TELEFONO, OPPURE METTILO IN MODALITA’ AEREO! Ricordati…stai volando!

3) TURN OFF YOUR MOBILE PHONE, OR CHOOSE THE AIRPLANE MODE! Remember… you are flying!

4) PREVEDI I CONTRATTEMPI. Arriva puntuale, sii sempre presente, rispetta le regole e agevola l’organizzazione e le lezioni con la tua partecipazione e voglia di imparare

4) PREDICT THE SETBACKS. Arrive on time, always be present, respect the rules and facilitate the organization and the lessons with your participation and desire to learn.

5) CONDIVIDI! I tuoi pensieri, le tue emozioni, il tuo stato d’animo. Non temere la condivisione, sii fiducioso di chi ti sta accanto. Condividere fa stare bene e regala libertà.

5) SHARE! Your thoughts, your emotions, your mood. Don´t be afraid of sharing, be confident of those around you. Sharing makes people feeling good and gives freedom.

6) METTITI IN GIOCO! Offriti come volontario durante i momenti interattivi. Sii open-minded, non avere pregiudizi ma osa, anche se qualcosa ti sembra difficile. Osare è l’unico modo per apprendere nuove cose.

6) PLAY THE GAME! Be a volunteer during the interactive moments. Be open-minded, don´t have prejudices but dare, even if something seems to be difficult to you. Daring is the only way to learn new things.

7) CONCENTRATI SUGLI OBIETTIVI STABILITI E COLLABORA CON I TUOI COMPAGNI! Saranno i viaggiatori con cui affronterai ogni tappa.

7) FOCUS ON THE AIMS WHICH HAVE BEEN ESTABLISHED AND COOPERATE WITH YOUR COMPANIONS! They will be the travelers with whom you will face each stop.

(7 +1 ) DIVERTITI!!

(7 + 1) HAVE FUN!!

Haberler
Peace in Class Peace in School
Prof. Dr. Metin PİŞKİN Öğretmenlerimize Akran Zorbalığı Hakkında eğitim verdi

17/11/2022 / 18/11/2022 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof Dr. Metin Pişkin tarafından projemiz kapsamında Eğitim Bilimleri Fakültesi konferans salonunda okulumuz öğretmenlerine (42 öğretmen ve idareci) yönelik akran zorbalığı, tanımı, türleri, nedenleri, önlenmesi ve baş etme yolları konularını i ...

Tümü
Peace in Class Peace in School
Projemizin 5. ve son ulusötesi hareketliliği okulumuz liderliğinde 28 Mayıs - 02 Haziran tarihleri arasında Ankara - Türkiyede gerçekleştirdik.

...

Tümü
Peace in Class Peace in School
Projemizin 3.LTT Hareketliliğini 28.11 – 02.12.2022 tarihleri arasında Bulgaristan - Haskovoda gerçekleştirdik.

...

Tümü
Peace in Class Peace in School
E-Kitabımızı hazırlıyoruz

Projemizin sonuçlarını  yayınlayacağımız  E-Kitabının hazırlıklarına başladık. ...

Tümü
Peace in Class Peace in School
Projemizin Şarkısı için Yarışma düzenledik.

...

Tümü
Peace in Class Peace in School
Projemizin 2. LTT hareketliliğini 04-08/04/2022 tarihleri arasında İtalyada gerçekleştirdik.

...

Tümü
Peace in Class Peace in School
Projemizin 1. LTT hareketliliğini 31/01/-04/02 2022 tarihleri arasında Oneşti/Romanyada gerçekleştirdik. Romanya

ROMANIA MOBILTY - 2022 Description of the activity Under the leadership of Virginia BRAESCU, teachers will ...

Tümü
Peace in Class Peace in School
İngilizce Kurslarımız Başladı…

İngilizce Kurslarımız Başladı… Okulumuzun Erasmus+ ve Erasmus akreditasyon projelerin de yer alacak olan 14 öğretmen ve 90 öğrencimizin katıldığı Seviye belirleme sınavı sonrasında belirlenen gruplar derslerine başladılar. Okulumuzun Erasmus+ Projelerinde yer alacak öğretmen ve öğrencilerimizin İngilizce yeterliliklerinin artırılması ve yurtdışında katılacakları proje faaliyetlerinden en üst düzeyde verim alınabilmesinin sağlanması amacıyla ...

Tümü
Peace in Class Peace in School
BARIŞYAPICI - ARABULUCU - LİDER ADAYI ÖĞRENCİLERİMİZ EĞİTİMLERE BAŞLIYOR….

Okulumuzda zorbalığa çözüm olarak akran arabuluculuğu kavramını kavramış ve etkin bir şekilde uygulayabilecek lider öğrenciler ve bu süreci yönetebilecek öğretmenler yetiştirerek, uzun vadede Akran Arabuluculuk Programı, çatışmaların önlenmesi, en aza indirilmesi, öğrencilerin akademik başarılarının ve okulların eğitim kalitesinin artırılmasında ve ...

Tümü
Peace in Class Peace in School
Lider Öğrencilerimiz Öğreniyor...

Arabulucu-Lider Öğrencilerimiz Öğreniyor... Projemizde yer alan öğrencilerimiz, PDR uzmanımız Mahmut YILMAZ eşliğinde Akran Arabuluculuğu Bilgilendirme seminerinde... ...

Tümü
Peace in Class Peace in School
“N. Y. Vaptzarov”, Haskovo also celebrated the “Erasmus Days” at school.

“Erasmus Days” are celebrated all over Europe on 15th, 16th and 17th October 2020. Vocational High school of Transport and Agrarian Technologies “N. Y. Vaptzarov”, Haskovo also celebrated the “Erasmus Days” at school. ...

Tümü
Peace in Class Peace in School
Çocuk Hakları ve İstismarı Semineri

Av.Ceren Kalay Eken KİMDİR? 1982 yılında Ordu’da doğan Ceren KALAY EKEN ilk, orta ve lise öğrenimini Muğla’da tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakultesinden 2005 yilinda mezun oldu. Avukatlik stajini Ankara Barosu´nda tamamlayarak 2006 yilindan itibaren Ankara Barosuna bağlı olarak avukatlik yapmaktadir. Daha önce şirket danışmanlı ...

Tümü
Peace in Class Peace in School
Akran Arabuluculuğu Nedir? Semineri

// Prof. Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ KİMDİR? Anlaşmazlık çözümü, gruplar arası anlaşmazlık, gruplar arası temas, kişiler arası müzakere ve arabuluculuk konusunda eserleri olan Abbas Türnüklü, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümünde lisans ve yüks ...

Tümü
Peace in Class Peace in School
Öğretmenlerimiz AKRAN ARABULUCULUĞU Eğitici Eğitimi..

Öğretmenlerimiz AKRAN ARABULUCULUĞU EĞİTİCİ EĞİTİMİ aldı. TÜRK PDR DERNEĞİ Çatısı altında Türkiye Arabuluculuk Derneği (AKRANDER) Moderatörlüğün de Prof. Dr. Sayın Abbas TÜRNÜKLÜ tarafından verilen, Ülkemizin çeşitli bölgelerindeki okullarda g&ou ...

Tümü
Peace in Class Peace in School
KIRKKONAKLAR ANADOLU LİSESİ olarak, yürüttüğümüz eGüvenlik Politikamız ile eSafety Bronze Label Etiketini almaya hak kazandık.

...

Tümü