ETKİNLİKLER

Peace in Class Peace in School
BARIŞ YAPICI - ARABULUCU - LİDER ADAYI ÖĞRENCİLERİMİZİ BELİRLEDİK, EĞİTİMLERİ BAŞLIYOR

Okulumuzda zorbalığa çözüm olarak akran arabuluculuğu kavramını kavramış ve etkin bir şekilde uygulayabilecek lider öğrenciler ve bu süreci yönetebilecek öğretmenler yetiştirerek, uzun vadede Akran Arabuluculuk Programı, çatışmaların önlenmesi, en aza indirilmesi, öğrencilerin akademik başarılarının ve okulların eğitim kalitesinin artırılmasında ve dolayısıyla okul terkinin önlenmesinde uluslararası bir etkiye sahip olmayı hedeflediğimiz projemizde, 9-10 ve 11.Sınıflarda yaptığımız  ‘’ Sınıfında en güvendiğin 3 arkadaşın kimdir? ’’ adlı Sosyometri çalışması/testi sonucunda bu sınıflardan belirlediğimiz 65 öğrencimiz KASIM ayında Prof. Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ, AKRANDER, Av. Necdet GÖĞÜSDERE ve Psikolojik Danışmanımız Mahmut YILMAZ öncülüğünde teorik ve uygulama çalışmalarının yer alacağı 120 saatlik Arabuluculuk Eğitimlerine başlıyacaklar.