.LTT Hareketliliği Türkiye 2023

Peace in Class Peace in School
5.LTT Hareketliliği Türkiye 2023

Projemizin 5. ve son ulusötesi hareketliliği; okulumuz liderliğinde gerçekleştirilmiş, Katılımcılarının 4 ortak ülkenin okullarından gelen öğrenci ve öğretmenler ile okulumuzun öğretmen ve öğrencilerinin olduğu, proje süresince yetişen arabulucu lider öğrencilerin bu zamana kadar edindikleri tüm kazanımların bütüncül olarak uygulandığı, Metodoloji olarak genel sunumlar, serbest ve kolaylaştırılmış tartışmalar, Akran zorbalığı vaka çalışmaları, öğrenciler tarafından gerçekleştirilen drama skeçleri okullarda  akran zorbalığı üzerine araştırma anketinin doldurulması ve geri bildirim  çalışmaları gibi çeşitli yöntemlerin kullanıldığı 5 günlük bir değerlendirme faaliyetidir. Bu faaliyette;

Prof.Dr. Sayın Metin Pişkin, şiddet, zorbalık ve siber zorbalıkla mücadele, çatışma yönetiminde duygusal zekanın önemi, alternatif çatışma çözüm yöntemleri, akran öğretimi ve akran arabuluculuğunun okul ortamında uygulanması konularında eğitim vermiştir. Avukat Ceren KALAY EKEN; Alternatif Konfigürasyon Çözümü ve Türkiye´de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri ve Sayın Göktan KOÇTANYILDIRIM; UNICEF’in 3PS (Provision-Protection-Participation) ile ilgili yapmış olduğu çalışmalar hakkında seminer vermişlerdir.

Proje süresince yetişen arabulucu lider öğrenciler, Akran zorbalığı vakaları üzerine  hazırladıkları senaryo çalışmalarını sergileyerek bu zamana kadar edindikleri tüm kazanımlarını göstermişlerdir.

Bu faaliyetlerin yanı sıra okulda kültürel ve sanatsal etkinlikler, okul dışında da Ankara ve Kapadokya bölgesinde çalışma ziyaretleri ve uygulamalı demonstratif atölye çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Projedeki ortak okulların öğretmenleri tarafından, her okulda uygulanacak olan Akran Arabuluculuğu uygulama modülünün değerlendirmesini, yaygınlaştırma faaliyetleri ve nihai raporun hazırlanması ile ilgili çalışmaları yapılmış, yaygınlaştırma, kaynakların  ve en iyi uygulamaların paylaşımı, projenin kapanış etkinliği ve Eylül 2023´te yeni eğitim-öğretim yılının başında nihai sonuçların sunumunu planlanlanmıştır.

Ortaklarımız ile birlikte, her okulda uygulanacak olan akran çatışmalarının çözümü ve akran arabuluculuğu için ortak bir eğitim ve eylem modülü bu faaliyette hazır hale getirilmiştir.Hazırladığımız program modülünü ortaklarımızda kendi yasal mevzuatlarına uygun olarak kendi okullarında uygulayacaklardır.

Projenin sona ermesiyle birlikte kendi okulumuz açısından uzun vadede kalıcı ve uygulanabilirliğinin devamlı olması açısından hazırlanan modüle uygun pilot bir çalışma başlatılacak ve yıl sonunda yapılacak bir değerlendirme anketi ve sonuçları ile birlikte sene sonu öğretmenler kurulunda görüşülerek Sosyal Etkinlik başlığı altında Akran Arabuluculuğu Eğitimi olarak okul programına ve ´´Eğitim Öğretimde Kalitenin ve Başarının Arttırılması’’ başlığı altında okulumuzun 2024-2027 stratejik gelişim planına kalıcı olarak dahil edilmesi konuşunda karar verilecektir. 

Peace in Class Peace in School
5.LTT Hareketliliği Türkiye 2023