3.LTT Hareketliliği Bulgaristan 2022

Peace in Class Peace in School
3.LTT Hareketliliği Bulgaristan 2022

Sınıfta Barış, Okulda Barış" başlıklı Erasmus+ 2020-1-TR01-KA229-093716_4 projesi kapsamında ki, 3. LTT - Ulusötesi hareketlilik gruplarının kısa dönem değişimi hareketliliğimizi  28.11 – 02.12.2022 tarihleri arasında Ulaştırma ve Tarım Teknolojileri Meslek Yüksekokulu "N. Y. Vzaraptov" un ev sahipliğinde Bulgaristan’ın Haskovo şehrinde gerçekleştirilmiştir.

 Bu hareketlilikte; 

*Öğrenciler ve öğretmenler okulu ziyaret etmiş, okul yönetimi ve proje ekibinin üyeleriyle görüşmeler yapmış,okul personeli (araba ve traktör sürmek) tarafından sunulan pratik, gösteri etkinliklerine ve ayrıca çatışma yönetimi uzman eğitmeni Prof. Dr. Rumen Valchev ve Bulgaristan´da proje koordinatörü Prof. Krasimira Damyanova tarafından düzenlenen "Çatışmaların Arabuluculuğu - Kişilerarası Çatışmaları Anlamak" konulu biçimlendirici oturumlara katılmışlardır. 

*Öğretmenler ve öğrenciler ayrıca proje ortağı ülkelerdeki (Türkiye, Romanya, İtalya, Bulgaristan ve Polonya) okullar ve eğitim sistemleri arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları tartıştılar, Polonya-Rzeszów´dan Zespol Szkol No 1´in ev sahipliği yapacağı bir sonraki ulusötesi hareketlilik için 19-25 Şubat 2023 (2 günlük seyahat dahil) tarihi konusunda anlaşmışlardır.

Gerçekleştirilen okul dışı faaliyetler; 

Biçimlendirici faaliyetler programı, öğrencilere ve öğretmenlere deneyimsel öğrenme bağlamları ve tematik geziler sağlamak için, ev sahibi lisenin profilini anlamak için bazı belirli, çekici ve ilgili yönleri keşfetme rolü ile (vintage arabalar için bir showroom ziyareti) ve Hoskovo (Aleksandrovo´nun Trakya Mezarı) ve Bulgaristan´ın ikinci büyük, Avrupa´nın en eski tarihi şehirlerinden biri ve en önemli kenti olan Filibe şehirlerindeki (Antik Tiyatro, Eski Şehir, Roma Stadyumu, Bizans Bazilikası, Şehir merkezi). bazı kültürel ve mimari miras hedeflerini keşfetmek için okul içinde ve dışında İngilizce olarak gerçekleştirilmiştir..

Metodoloji (Kullanılan yöntemler);

Buz kırma egzersizleri, Aktif dinleme egzersizleri ve grup dinamiklerinde diğer ilişkisel alıştırmalar, Maruz kalma, Yansıma ve genel tartışmalar, Çiftler halinde ve küçük gruplar halinde çalışma, Rol yapma oyunları, Çalışma sayfalarını tamamlama, Kısa tartışmalar, Vaka çalışmaları, Geri bildirim vb. çeşitli öğretim metotlarının kullanılmıştır.

Ana teması Arabuluculuk kavramlarını ve kişiler arası anlaşmazlıkların doğasını anlama olan, bu faaliyetin dönüşünde ortak okullardaki diğer öğretmenlere,bu proje için seçilmiş ancak hareketliliklere katılmayan ve Akran Arabulucu lider öğrenci olacak diğer öğrencilere aynı içerikle yerelde de eğitim verilmesi kararlaştırlmıştır. Bu, okul içi eğitim programının entegrasyonunu daha iyi sağlayacak, bu sayede de öğretmenler ve öğrenciler arabuluculuk yetkinliklerini daha etkili bir şekilde geliştirmeye devam edeceklerdir.Ayrıca,projedeki öğretmenler tarafından bir önceki hareketlilikte hazırlanmaya başlayan,Akran Arabuluculuk programı ve eğitim modülü çalışmalarına bu hareketlilikte devam edilmiştir.