Katılımcılarımızla Tanışma Toplantısı

Peace in Class Peace in School
Yararlanıcılarımızla İlk Toplantı

Yararlanıcılarımızla İlk Toplantı

Projemizde yer alacak olan yararlanıcılarımızla ilk toplantımızı yaptık.Bu toplantıda yararlanıclarımıza projemiz hakkında genel bilgilerin yanı sıra etkinlik ve faaliyet programi verildi.Görev dağılımı yapıldı.