Akran Arabuluculuğu Nedir?Semineri

Peace in Class Peace in School
Prof. Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ Projemiz Kapsamında Öğretmenlerimize Akran Arabuluculuğu Tanımı Semineri verdi.

Prof. Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ KİMDİR?

Anlaşmazlık çözümü, gruplar arası anlaşmazlık, gruplar arası temas, kişiler arası müzakere ve arabuluculuk konusunda eserleri olan Abbas Türnüklü, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümünde lisans ve yüksek lisans eğitimini, İngiltere’de Leicester Üniversitesinde doktorasını tamamlamıştır. 1999 yılında Türkiye ye dönerek Dokuz Eylül Üniversitesinde akademik çalışmalarına başlamıştır. Hâlihazırda Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünde akademik çalışmalarını sürdürmektedir.
Araştırma alanı olarak, gruplar arası ilişkiler, gruplar arası temas, gruplar arası anlaşmazlıklar, kişiler arası anlaşmazlıkların çözümü, müzakere, arabuluculuk, akran arabuluculuğu, barış eğitimi, şiddetsizlik eğitimi ve nitel araştırma yöntemleri sayılabilir. Bu alanlarla ilgili, çok sayıda araştırma makalesini yurt içi ve yurt dışı dergilerde yayımlamıştır. Evli, bir çocuk babasıdır.

Akran Arabuluculuğu Nedir?

Yapılan çeşitli araştırmalar, okullarda yaşanan şiddet ve çatışma durumlarının temel sebeplerinden birisinin iletişimsizlik olduğunu ortaya koymaktadır.

Akran arabuluculuğu, tarafsız bir üçüncü kişinin yardımıyla, tarafların sorunu çözmek için birlikte çalıştığı bir iletişim süreci olarak tanımlanmaktadır. Okulda öğrenciler arasında yaşanan çatışmaları yine öğrenciler arasından seçilen akranları aracılığıyla çözmeye dayanır. Arabuluculuk gönüllülük ilkesine göre yürütülen bir süreçtir.

Çatışma çözme, iletişim becerileri ve arabuluculuk eğitimi alan öğrenciler, kendilerine yakın yaş grubunda bulunan öğrencilere sorunlarının çözümünde yardımcı olacak etkinliklerde bulunmaktadırlar. Eğitim almış bir arabulucu çatışma yaşayan tarafların bir araya gelmesini sağlar. Böylece her iki taraf yüz yüze gelerek, konuşmaları hiç kesilmeden oturup karşılıklı konuşabilme şansına sahip olurlar. Akran arabulucu, kimin haklı kimin haksız olduğuna karar vermez. Aksine, çatışma yaşayan öğrenciler var olan problemi aşarak beraber yaşamayı, geçinmeyi öğrenirler.

Akran arabuluculuk programının en önemli mesajı; okulun farklılıkların konu-şulabildiği bir yer olduğu ve kişinin hakkını almak için kavga etmesine gerek olmadığıdır. Okullarımızda yaşanan şiddet olaylarının çözülmesi ve iletişime dayalı bir çatışma çözümü için akran arabuluculuğu etkili bir uygulamadır. Sorun yaşayan öğrencilere yardımcı olmak üzere okul tarafından ya da kendi seçimleri ile atanan akran arabulucuları çatışmanın şiddete tırmanmadan çözülmesine yardımcı olmaktadırlar.

Bireyin kendisini ifade etmesine fırsat veren arabuluculuk süreci, gençlerin benlik kavramlarını güçlendirmekte ve kendi özdenetim mekanizmalarını geliştirmektedir. Sorumluluk duygularını güçlendiren akran arabuluculuk, iletişim sürecini kesintiye uğratan şiddet tepkilerini ortadan kaldırarak diyaloga dayalı barışçıl bir okul kültürü geliştirmektedir. Akran arabuluculuğu, barışçıl bir okul kültürünün geliştirilmesinde önleyici bir temel program niteliği taşımaktadır. 11/02/2021

AKRAN-ARABULUCU-BARIŞYAPICI (video)