Zaman Çizelgesi

Peace in Class Peace in School
Zaman Çizelgesi

P1 - 09/2020

Projenin kabulünün ardından her okul kendi içinde bir bilgilendirme toplantısı

gerçekleştirerek okul öğretmenlerine proje ile ilgili detaylı bilgi aktaracaktır.

Bu toplantıda, LTT faaliyetleri ve çalışma programı ile proje akışı paylaşılacaktır.

Proje hakkında genel bilgilerin yer alacağı bir haber hazırlanarak tüm ortak okulların web sayfalarında paylaşılacaktır. Ayrıca, yerel gazetelerle de paylaşılarak kamuya duyurulacaktır

P2 - 10/2020

Öğrencilerin bilgilendirileceği bir diğer toplantı ile katılımcı seçim süreci hakkında bilgilendirme yapılacaktır.

Katılımcıların belirlenmesinin ardından ekiplerin oluşturulması ve görev dağılımının netleştirilmesi amacıyla katılımcılarla bir toplantı gerçekleştirilecektir.

Değerlendirme araçlarının hazırlığı Romanya ve Bulgaristan’ın sorumluluğunda olduğundan, öğretmen ve öğrencilerin seçiminin ardından katılımcılara uygulanacak ön testin içeriği bu ortaklar tarafından hazırlanacak ve projenin etkililiği ölçmek amacıyla uygulanacaktır.

Katılımcılarla Öğrenme Sözleşmesi imzalanacaktır.

Her okulda proje panosu hazırlanacaktır.

Birinci LTT faaliyeti için seyahat, konaklama, pasaport gibi işlemler başlatılacaktır.

Ev sahibi kurum konaklama, yemek, önemli telefonlar, kurum ve kuruluşlar, şehir planı ve bilgisi gibi bilgileri içeren bilgi kiti hazırlayarak tüm ortaklara iletecektir.

Her okul katılımcılarıyla Hazırlık toplantısı (kültürel ve kavramsal hazırlık) gerçekleştirecektir.

C1 - 11/2020  Öğretmenler Öğreniyor.!

P3 - 11/2020

Logo Yarışması ve kriterleri tüm ortaklar okullarındaki Erasmus + okul panosu ve okul web sayfaları aracılığıyla öğrencilere duyuracaktır. Okulların belirlediği logolar okulların proje ekiplerinin oylamasına açılacak ve en çok oy alan logo projenin logosu olarak seçilecek ve afiş, branda, web sitesi gibi yerlerde ve proje ile ilgili sunumlarda kullanılacaktır.

Sağlıklı bir Yaygınlaştırma Stratejisi için her ortak bünyesinde Proje Yaygınlaştırma Ekibi kuracak ve proje süresince gerçekleştirilecek sunular, seminerler ve haberlerin zamanında yayınlanması gibi işlerin planlamasından sorumlu olacaktır.

Projenin ilk LTT hareketliliği (C1) gerçekleştirilecektir.

Projenin görünürlüğünü artırmak için, LTT esnasında yerel/ulusal basında yer alması sağlanacaktır.

Her ortak okul kendi içinde,birinci LTT’de gerçekleştirilen ve kayıt altına alınan eğitim videolarını hareketliliğe katılmayan diğer öğretmenlerin eğitimine yönelik kullanmak üzere program yapacak ve diğer ortaklarla paylaşacaktır.

P6 - 12/2020

Her okul hazırladığı proje panosunu yapılan etkinliklere göre güncelleyecektir.

Bu projenin eTwinning portalında projelendirilmesi amacıyla Polonya tarafından çalışmalar

başlatılacaktır. Bu hareketlilikten sonra etwinning - twinspace platformundaki bilgiler Polonya ortağımız

tarafından güncellenecektir.

İkinci LTT faaliyeti için seyahat, konaklama, pasaport vb işlemler başlatılacaktır.

Ev sahibi kurum bilgi kiti hazırlayarak tüm ortaklara iletecektir.

Her okul katılımcılarıyla Hazırlık toplantısı (kültürel ve kavramsal hazırlık) gerçekleştirecektir.

 P5 - 12-2020

 Her okul hazırladığı proje panosunu yapılan etkinliklere göre güncelleyecektir.

 Bu projenin eTwinning portalında projelendirilmesi amacıyla Polonya tarafından çalışmalar başlatılacaktır.

 Bu hareketlilikten sonra etwinning - twinspace platformundaki bilgiler Polonya ortağımız tarafından güncellenecektir.

 İkinci LTT faaliyeti için seyahat,konaklama,pasaport vb işlemler başlatılacaktır. Ev sahibi kurum bilgi kiti hazırlayarak tüm ortaklara iletecektir.

Her okul katılımcılarıyla Hazırlık toplantısı (kültürel ve kavramsal hazırlık) gerçekleştirecektir

 P4 – 12/2020

İtalya, projenin sosyal ağ (twitter-instagram-facebook) sayfaları oluşturacak, Romanya blog sitesinin (www.blogsport.com) dizaynını yapacak, Polonya web sitesinin tasarımı, Türkiye web sayfasının içeriğini (www.bypeermediation.org) ve padlet sayfasını oluşturulacaktır ve tüm katılımcılar proje ortaklarını padlet.com´da tanıtacaklardır.

Romanya ve Bulgaristan liderliğinde oluşturulacak ve çatışmanın ve arabuluculuğun tanımı, arabuluculuk adımları, iyi bir arabulucunun/akran arabulucusunun özellikleri,akran arabuluculuğunun ön koşulları ve öğrenciler için etkinlik örnekleri, rol oyunları vb. içeren e- kitap için birinci LTT dönüşü çalışmalara başlanacaktır.

Proje logolu afiş ve brandalar, kırlangıç bayraklar ve roll-uplar yaptırılarak okul içi ve dışına asılacak ve proje yaygınlaştırma toplantılarında kullanılacaktır

LTT faaliyeti dönüşü, her ortak tüm katılımcı öğretmenlerin katılacağı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirilecektir. Bu toplantıda birinci LTT’de yapılan faaliyetler aksayan ve olumlu yönleriyle değerlendirilecektir ve koordinatör tarafından tüm ortakların değerlendirme raporları tek rapor haline getirilerek ortaklarla paylaşılacaktır. Bu rapor sonraki LTT’lerin  daha kaliteli planlanmasına ve uygulanmasına katkı sağlayacaktır.

Katılımcı öğrenciler deneyimlerini anlatacakları yazılar hazırlayacak ve Romanya tarafından blog sayfasına yüklenecektir.

Her okul kendi içinde E-öğrenme sürecini başlatacaktır. Bu kapsamda her okul kendi içinde, birinci LTT’de gerçekleştirilen ve kayıt altına alınan eğitim videolarını hareketliliğe katılmayan diğer öğretmenlerin eğitiminde kullanmak üzere öğretmenlerin izlemesini sağlayacak ve ardından interaktif atölye çalışmaları başlatılacaktır. (Eğitim süresi, Flipped Classroom mantığında ilerleyecektir.)

C2 - Öğrenci gruplarının kısa dönemli değişimleri  01/2021 - Arabuluculuğun Tanımı -Kişiler Arası Anlaşmazlıkları Anlama

 P7 – 01/2021

Projenin 2. LTT hareketliliği (C2) gerçekleştirilecektir.

Projenin görünürlüğünü artırmak, yaygınlaştırma faaliyetlerine destek için, LTT esnasında yerel ve/veya ulusal basında yer alması sağlanacaktır.

Her ortak okul kendi içinde, ikinci LTT’de gerçekleştirilen ve kayıt altına alınan eğitim videolarını hareketliliğe katılmayan diğer öğrencilerin eğitimine yönelik kullanmak üzere plan/ program yapacak ve diğer ortaklarla paylaşacaktır.

Tüm ortaklar okullarında velilere yönelik Akran Arabuluculuğu ve uygulanacak olan program hakkında bilgilendirme semineri vereceklerdir.

Ayrıca hareketlilik sonrası sosyal medya hesaplarımız İtalya ve web sayfamız Türkiye tarafından güncellenecektir.

E-öğrenme kapsamında ortak okullardaki projeye katılmayan ancak Arabulucu Eğitmen olarak yetişecek olan öğretmenlerin eğitimine yönelik interaktif atölye çalışmalarına devam edilecektir

P8 – 02/2021

Projenin 2. LTT hareketliliği (C2) gerçekleştirilecektir.

Projenin görünürlüğünü artırmak, yaygınlaştırma faaliyetlerine destek için, LTT esnasında yerel ve/veya ulusal basında yer alması sağlanacaktır.

Her ortak okul kendi içinde, ikinci LTT’de gerçekleştirilen ve kayıt altına alınan eğitim videolarını hareketliliğe katılmayan diğer öğrencilerin eğitimine yönelik kullanmak üzere plan/ program yapacak ve diğer ortaklarla paylaşacaktır.

Tüm ortaklar okullarında velilere yönelik Akran Arabuluculuğu ve uygulanacak olan program hakkında bilgilendirme semineri vereceklerdir.

Ayrıca hareketlilik sonrası sosyal medya hesaplarımız İtalya ve web sayfamız Türkiye tarafından güncellenecektir.

E-öğrenme kapsamında ortak okullardaki projeye katılmayan ancak Arabulucu Eğitmen olarak yetişecek olan öğretmenlerin eğitimine yönelik interaktif atölye çalışmalarına devam edilecektir.

LTT faaliyeti dönüşü,her ortak tüm katılımcı öğretmen ve öğrencilerin katılacağı bir değerlendirme toplantısı yapacaktır.   Bu toplantıda,ikinci LTT’de yapılan faaliyetler değerlendi rilecektir ve ortakların değerlendirme raporları koordinatör tarafından tek rapor haline getirilerek ortaklarla paylaşılacaktır.Bu rapor sonraki LTT’lerin daha kaliteli olmasına katkı sağlayacaktır.Katılımcılar deneyimlerini anlatan yazılar hazırlayacak ve Romanya tarafından blog sayfasına yüklenecektir.

E-öğrenme süreci kapsamında,her okul ikinci LTT’de kayıt altına alınan eğitim videolarını hareketliliğe katılmayan diğer kendi öğrencilerin eğitiminde kullanmak üzere öğrencilerin izlemesini sağlayacak ve ardından interaktif atölye çalışmaları başlatılacaktır.(Eğitim süreci,Flipped Classroom mantığında ilerleyecektir.)

Her okul proje panosunu yapılan etkinliklere göre güncelleyecektir.

Bu Hareketlilik sonrası twinspace platformundaki bilgiler Polonya ortağımız tarafından güncellenecektir.

P9 – 03/2021

E-öğrenme kapsamında;Her okul kendi içinde, ikinci LTT’de de gerçekleştirilen ve kayıt altına alınan eğitim faaliyeti ile ilgili olarak hareketliliklere katılmayan diğer öğrencilerin eğitimlerine yönelik olarak atölye çalışmalarına devam edeceklerdir.

Ortak okulların koordinatörlerinin katılacağı ilk 6 aylık genel değerlendirme toplantısı Skype üzerinden görüntülü telekonferans ile yapılacaktır. Bu toplantıda geçen sürecin değerlendirmesi yapılacak belirlenen eksiklikleri tamamlama ve güçlendirme planlamaları yapılacaktır.

3. LTT faaliyeti için seyahat planlaması başlatılacaktır.

Tüm ortaklar okullarında akran zorbalığını konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla velilere yönelik simülasyon atölyeleri gerçekleştirilecektir.

P10 – 04/2021

Her okul, kendi içinde eğitim almış lider öğrencilerle simülasyon metodu ile olayları çözümlemeye yönelik interaktif atölye çalışmaları yapacaktır.

Her ortak tarafından hazırlanan simülasyon metinleri ilgililer tarafından kullanılabilsin diye web sayfasına yüklenecektir.

Romanya ve Bulgaristan tarafından hazırlanıp online olarak gerçekleştirilecek izleme testi/ anketi uygulanacaktır. Ortak okullardaki katılımcı öğretmen ve öğrenciler bu çevrimiçi ankete katılarak bu zamana kadarki süreci değerlendireceklerdir.

P11 – 05/2021

Her okul, kendi içinde eğitim almış lider öğrencilerle simülasyon metodu ile olayları çözümlemeye yönelik interaktif atölye çalışmalarına devam edecektir.

3.LTT faaliyeti için seyahat, konaklama, pasaport vb işlemler başlatılacaktır. Ev sahibi kurum bilgi kiti hazırlayarak tüm ortaklara iletecektir.

Her okul katılımcılarıyla Hazırlık toplantısı (kültürel ve kavramsal hazırlık) gerçekleştirecektir.

C3 - Öğrenci gruplarının kısa dönemli değişimleri  06/2021  İletişim ve Öfke Yönetim Becerileri & Birleşik Okullar Projesi

P12 – 06/2021

Projenin 3. LTT hareketliliği (C3) gerçekleştirilecektir.

Projenin görünürlüğünü artırmak,yaygınlaştırma faaliyetlerine destek için, yerel ve ulusal basında yer almasını sağlanacaktır.

Her okul hazırladığı proje panosunu yapılan etkinliklere göre güncellenecektir. Ayrıca hareketlilik sonrası twinspace,sosyal medya hesaplarımız ve web sayfamız güncellenecektir.

LTT faaliyeti dönüşü, her ortak tüm katılımcı öğretmen ve öğrencilerin katılacağı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirilecektir. Bu toplantıda, üçüncü LTT’de yapılan faaliyetler aksayan ve olumlu yönleriyle değerlendirilecektir ve koordinatör tarafından tüm ortakların değerlendirme raporları tek rapor haline getirilerek ortaklarla paylaşılacaktır. Bu rapor sonraki LTT’lerin daha kaliteli planlanmasına ve uygulanmasına katkı sağlayacaktır.

P13 - 07/2021

Katılımcı öğrenciler deneyimlerini anlatacakları yazılar hazırlayacak ve Romanya tarafından blog sayfasına yüklenecektiProje ara raporu hazırlanacaktıP14 – 08/2021

4. LTT faaliyeti için seyahat planlaması başlatılacaktır.

Ortak okulların koordinatörlerinin katılacağı ve geçen bir yılın değerlendirilmesinin yapılacağı toplantı Skype üzerinden telekonferans ile yapılacaktır. Bu toplantıda geçen bir yıllık sürecin değerlendirmesi ile belirlenecek eksiklikleri tamamlama ve raporlaştırılması yapılacaktır.Yeni dönem çalışmaları tekrar gözden geçirilecektir.

P15 – 09/2021

E-Öğrenme kapsamında, her okulun kendi içinde üçüncü LTT’de gerçekleştirilen ve kayıt altına alınan eğitim videolarını hareketliliğe katılmayan diğer öğrencilerin eğitiminde kullanmak üzere öğrencilerin izlemesini sağlayacak ve ardından interaktif atölye çalışmaları başlatılacaktır.Eğitim,Flipped Classroom mantığında ilerleyecektir.

(Flipped Classroom Metodu;Ters yüz sınıf uygulaması ders içeriğinin öğrenciye sınıfa gelmeden önce genelde öğrenim yönetim sistemi aracılığıyla çevrim içi olarak sunulmasıyla başlayan bir yaklaşımdır. Ters yüz sınıf uygulaması öğrenci-eğitici iletişimi artıran ve anında geri bildirim fırsatları yaratan bir sistemdir.)

P16 – 10/2021

Her okul, kendi içinde eğitim almış lider öğrencilerle simülasyon metodu ile olayları çözümlemeye yönelik interaktif atölye çalışmaları yapacaktır.

Her ortak tarafından hazırlanan simülasyon metinleri ilgililer tarafından kullanılabilsin diye web sayfasına yüklenecektir.

4.LTT faaliyeti için seyahat, konaklama, pasaport vb işlemler başlatılacaktır.

Ev sahibi kurum bilgi kiti hazırlayarak tüm ortaklara iletecektir.

Her okul katılımcılarıyla Hazırlık toplantısı (kültürel ve kavramsal hazırlık) gerçekleştirecektir.

C4 - Öğrenci gruplarının kısa dönemli  değişimleri  11/2021 Kişiler Arası Anlaşmazlık Çözüm Becerileri ve İyi uygulamalar

P17 – 11/2021                                                                                                                                    

Projenin 4. LTT hareketliliği (C4) gerçekleştirilecektir.

Projenin görünürlüğünü artırmak,yaygınlaştırma faaliyetlerine destek için, yerel ve ulusal basında yer almasını sağlanacaktır.

E-kitap’ın hazırlıkları devam edecektir.

Her okul hazırladığı proje panosunu yapılan etkinliklere göre güncelleyecektir.

Hareketlilik sonrası sosyal medya hesaplarımız İtalya ve web sayfamız Türkiye tarafından güncellenecektir.

Her hareketlilikten sonra etwinning - twinspace platformundaki bilgiler Polonya ortağımız tarafından güncellenecektir.

P18 – 12/2021

LTT faaliyeti dönüşü, her ortak tüm katılımcı öğretmen ve öğrencilerin katılacağı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirilecektir. Bu toplantıda, dördüncü LTT’de yapılan faaliyetler aksayan ve olumlu yönleriyle değerlendirilecektir ve koordinatör tarafından tüm ortakların değerlendirme raporları tek rapor haline getirilerek ortaklarla paylaşılacaktır. Bu rapor sonraki LTT’lerin daha kaliteli planlanmasına ve uygulanmasına katkı sağlayacaktır. Katılımcı öğrenciler deneyimlerini anlatacakları yazılar hazırlayacak ve Romanya tarafından blog sayfasına yüklenecektir.

E-Öğrenme kapsamında, her okulun kendi içinde eğitim almış lider öğrencilerin arabulucu koordinatör öğretmenleri nezaretinde gerçek olayları çözümleme çalışmalarına başlanacaktır

Proje çıktısı olarak kullanılacak olan E-KİTAP’ın hazırlık çalışmalarına devam edilecektir.

5. LTT faaliyeti için seyahat planlaması başlatılacaktır.

P19 - 01/2022                                                                                                    

E-Öğrenme kapsamında, her okulun kendi içinde eğitim almış lider öğrencilerin arabulucu koordinatör öğretmenleri nezaretinde gerçek olayları çözümleme çalışmalarına devam edilecektir.

Proje çıktısı olarak kullanılacak olan E-KİTAP ile ilgili yapılan çalışmaların paylaşılması ve değerlendirilmesi amacıyla çevrimiçi toplantı yapılacaktır.

P20 - 02/2022

E-Öğrenme kapsamında,ortak okullardaki Arabuluculuk eğitimi almış olan lider öğrenciler KENDİ başlarına gerçek olayları çözümleme çalışmalarına başlayacaktır.

Proje çıktısı olarak kullanılacak olan E-KİTAP ile ilgili yapılan çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla çevrimiçi toplantı yapılacaktır.

P21 – 03/2022

E-Öğrenme kapsamında,ortak okullardaki Arabuluculuk eğitimi almış olan lider öğrencilerin KENDİ başlarına gerçek olayları çözümleme çalışmalarına devam edilecektir.

5. LTT faaliyeti için seyahat, konaklama, pasaport vb işlemler başlatılacaktır. Ev sahibi kurum bilgi kiti hazırlayarak tüm ortaklara iletecektir.

Her okul katılımcılarıyla Hazırlık toplantısı (kültürel ve kavramsal hazırlık) gerçekleştirecektir.

C5 - Öğrenci gruplarının kısa dönemli değişimleri  04/2022-Akran Arabuluculuk Programında Bütüncül Uygulamalar ve Değerlendirme

P22 – 04/2022

Projenin 5. LTT hareketliliği (C5) gerçekleştirilecektir.

Projenin görünürlüğünü artırmak,yaygınlaştırma faaliyetlerine destek için, yerel ve ulusal basında yer almasını sağlanacaktır.

5.LTT esnasında yapılan çalışmaları, hareketlilik sonrası İtalya tarafından sosyal medya hesaplarımızda ve Türkiye tarafından web sayfamızda güncellenecektir.

P23 – 05/2022

LTT faaliyeti dönüşü, her ortak tüm katılımcı öğretmen ve öğrencilerin katılacağı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirilecektir. Bu toplantıda, son LTT’de yapılan faaliyetler aksayan ve olumlu yönleriyle değerlendirilecektir ve koordinatör tarafından tüm ortakların değerlendirme raporları tek rapor haline getirilerek ortaklarla paylaşılacaktır.

Katılımcı öğrenciler deneyimlerini anlatacakları yazılar hazırlayacak ve Romanya tarafından blog sayfasına yüklenecektir.

E-Öğrenme kapsamında, ortak okullardaki Arabuluculuk eğitimi almış olan lider öğrencilerin KENDİ başlarına gerçek olayları çözümleme çalışmalarına devam edilecektir.

Her okul hazırladığı proje panosunu yapılan etkinliklere göre güncelleyecektir.

Her hareketlilikten sonra etwinning - twinspace platformundaki bilgiler Polonya ortağımız tarafından güncellenecektir.

P24 – 06/2022

LTT faaliyeti dönüşü, her ortak tüm katılımcı öğretmen ve öğrencilerin katılacağı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirilecektir. Bu toplantıda, son LTT’de yapılan faaliyetler aksayan ve olumlu yönleriyle değerlendirilecektir ve koordinatör tarafından tüm ortakların değerlendirme raporları tek rapor haline getirilerek ortaklarla paylaşılacaktır.

Katılımcı öğrenciler deneyimlerini anlatacakları yazılar hazırlayacak ve Romanya tarafından blog sayfasına yüklenecektir.

E-Öğrenme kapsamında, ortak okullardaki Arabuluculuk eğitimi almış olan lider öğrencilerin KENDİ başlarına gerçek olayları çözümleme çalışmalarına devam edilecektir.

Her okul hazırladığı proje panosunu yapılan etkinliklere göre güncelleyecektir.

Her hareketlilikten sonra etwinning - twinspace platformundaki bilgiler Polonya ortağımız tarafından güncellenecektir.

E-kitap’ın hazırlıkları devam edecektir.

Projenin etkililiğini ölçmek amacıyla, bütün LTT´lere ve yerel faaliyetlere katılmış öğretmen ve öğrenciler ile okullardaki e- öğrenme ve atölye sürecine dahil olmuş diğer öğretmen ve öğrencilere son test uygulanacaktır.

E-kitap tamamlanacaktır.

Her ortak okul, tüm katılımcılarıyla geçen 2 yıllık sürecin konuşulacağı, genel değerlendirme toplantısı düzenleyecektir. Bu toplantıda e-kitap gözden geçirilecek ve Eylül ayında gerçekleştirilecek olan yaygınlaştırma semineri için görev dağılımını netleştirecektir.

Toplantı sonrası her ortak ülkeden özellikle e-kitap ile ilgili dönütler alınarak kitaba son hali veriecektir.

P25 - 07-2022  

E-kitap twinspace’e ve web sayfasına yüklenecektir.

P26 – 08/2022                                                                                              

Her ortak seminerde dağıtılmak üzere 500 adet E-kitap bastıracaktır.

P27 - 09-2022

Çevre okullardan davet edilecek idareci, öğretmen ve öğrencilerin katılacağı ve proje çıktılarının paylaşılacağı bir seminer düzenlenecektir.

Projenin resmi kapanış toplantısı ortak okulların koordinatörlerinin katılımı ile skype üzerinden yapılacaktır. Bu toplantıda nihai raporun hazırlık çalışmaları ve süreçleri planlanarak yazımına başlanacaktır.