LTT Faaliyetleri

Peace in Class Peace in School
Öğrenme, Öğretme Eğitim (LTT) Faaliyetleri

Öğrenme, Öğretme Eğitim (LTT) Faaliyetleri

C1 - Kısa dönemli ortak personel eğitimi etkinlikleri– Romanya 2021

Öğretmenler Öğreniyor!

C2 – Öğrenci gruplarının kısa dönemli değişimleri – Bulgaristan 2021

Arabuluculuğun Tanımı -Kişiler Arası Anlaşmazlıkları Anlama!

C3 - Öğrenci gruplarının kısa dönemli değişimleri -  İtalya 2022

İletişim ve Öfke Yönetim Becerileri & ´´Birleşik Okullar Projesi´´

C4 - Öğrenci gruplarının kısa dönemli değişimleri - Polanya 2022

Kişiler Arası Anlaşmazlık Çözüm Becerileri ve İyi uygulamalar

C5 - Öğrenci gruplarının kısa dönemli değişimleri – Türkiye 2022

Akran Arabuluculuk Programında Bütüncül uygulamalar ve Değerlendirme