Istituto Superiore San Pellegrino - İtalya

Peace in Class Peace in School
ISTITUTO SUPERIORE SAN PELLEGRINO

Okulumuz,İtalyanın Bergamo bölgesi-Brembana Vadisindeki San Pellegrino termede bulunan,Aşçılık,İkram ve Otelcilik alanlarında eğitim veren 60 yıllık deneyime sahip en önemli meslek okuludur.Okulumuzda 35 sınıf ve 870 öğrencimiz 107 öğretmen 20 yardımcı ve yaklaşık 80 personel vardır.Ayrıca farklı bölgelerden gelen öğrenciye sahip olduğumuz için onlara yatılı ev sahipliği yapmaktayız.

  • • Zorunlu eğitimin sonunda kolay istihdam edilebilirlik geleneği nedeniyle 1.seviye okul eğitimimizin hala oldukça eksik olması
  • • Öğrencilerimiz açısından her zaman yeterli olmayan bir profesyonellik düzeyinin algılanması
  • • Öğrencilerimiz ağırlıklı olarak dezavantajlı bölgelerdeki ailelerden gelmekte ve bu öğrencilerimiz arasında,engelli olanların yanı sıra göçmen öğrencilerimizde bulunmakta olup,bundan dolayı okulda yaşadığımız şiddet,zorbalık,a yrımcılık
  • • Okulumuzda devlet tarafından Akran Zorbalığına karşı başlatılmış olan Birleşik Okullar Projesi uygulanmasına karşın yetersiz kalması gibi; Okulumuzun zayıf ve dezavantajlı yönleri olmasının yanında
  • • Okul-iş değişimi becerileri açısından okulumuzun her zaman bölgemizdeki mesleki gelişim fırsatlarını dikkatlice takip etmesi
  • • Önemli firma ve kurumlarla güçlü bir işbirliği ağına sahip olması ve birçok ulusal ve uluslararası ortaklıklara sahip olmamız
  • • Öğretmenlerin öğrencileri,toplantılara,konferanslara,dış etkinliklere ve İtalyanın farklı bölgelerindeki yarışmalara katılmaları için desteklemesi
  • • Öğretmenlerin ve öğrencilerin yeterliliklerini ve becerilerini uygulamak için oryantasyon toplantıları,uluslararası olaylar,ziyafetler ve yarışmalar gibi özel etkinliklere ve organizasyonlara sürekli davet edilmeleri
  • • Okulumuzun yerel ajanslar,şirketler ve kurumlar tarafından sürekli desteklenmesi
  • • Yeni eğitimi,stratejileri,teknikleri ve yöntemleri destekleyen,eleştirel düşünmeyi ve disiplinlerarası yaklaşımları teşvik eden profesyonel ve motivasyonu yüksek öğretmenlere sahip olmamız gibi okulumuzun güçlü ve avantajlı yönleri de bulunmaktadır.