Zespół Szkół Nr 1 w Rzeszowie - Polonya

Zespol Szkol Nr 1

Kurumumuz lise ve teknik okul olmak üzere iki ana kurumdan oluşmakta ve 1200 den fazla öğrenci ve 100 öğretmen bulunmaktadır.Temel motivasyonumuz öğrencilere geleceğin akıl hocaları ve liderleri olmayı öğretmektir.Öğrencilerimiz ağırlıklı olarak yüksek işsizlik oranına sahip bölgelerdeki ailelerden gelmektedir.

Okulumuzun amacı,çoğunlukla  toplumun dezavantajlı bölgelerinden gelen bu öğrencilere en iyi şekilde normal ve mesleki eğitimi vermektir.Öğretmen lerimizin bilimsel ve pedagojik açıdan büyük deneyimleri vardır. Tam zamanlı öğrencilerimizin yanı sıra işsizlik tehdidiyle başa çıkabilmek için part-time öğrenci olarak okula gelen çalışan öğrenciler, göçmen öğrenciler ve özel eğitim ihtiyaçları olan öğrencilerimizde bulunmaktadır.

Bu öğrencilerimiz için entegrasyon sınıflarımız olmasına karşın bu öğrenci çeşitliliği içerisinde maalesef zorbalık, ırkçılık ve sosyal dışlanma gibi sorunlar yaşanmakta olup, öğretmenlerimiz öğrencilerimizin toplumsallaşma ve toplumsal entegrasyonları için önemli çabalar sarf etmekte ve onlara yardımcı olmaya çalışmaktadı rlar.Bunu başarmak ve öğrencilerin okul yaşantılarını iyileştirmek için eğitim toplantılarına, çeşitli yenilikçi etkinliklere,akran ve sağlık eğitimi programlarına,kariyer ve çevresel eğitim projelerine, bölgesel ve ulusal yarışmalara katılmaya teşvik etmektedirler.