Kazanımlar

Peace in Class Peace in School
Kazanımlar

Proje sürecinde gerçekleştirilecek yerel ve ulus ötesi proje faaliyetleri ile,

Öğrenciler;

 Akran arabuluculuğu eğitimi ve atölye çalışmaları ile öğrencilerin arabuluculuk uygulayabilme yetkinlikleri gelişecek

 Akran Arabuluculuk kavramı, arabuluculuk sürecinin kuralları ve rolleri, yararları, anlaşmazlıkların nedenleri ve çözüm yollarını öğrenecekler

 Problemi tanımlama, aktif dinleme, iletişim, liderlik, eleştirel düşünme ve problem çözme taraflarla sözlü ve sözsüz iletişim kurma ve konuşma becerileri gelişecek,

 Duygularını paylaşma, diğer öğrencileri anlama, Empati ve gereksinimlerini olumlu yöntemlerle karşılama yollarını kazandıracak  Öfke kontrol ve yönetme becerisi gelişecek

 Alternatif anlaşmazlık çözüm yolları, müzakere becerisi, arabuluculuk becerisi gelişecek  Öz denetim, öz yönetim, özsaygı ve özgüvenleri gelişecek

 Dezavantajlı gençler de dahil, gençlerin temel beceri ve yeterlilikleri artacak

 Geçmişleri ve geldikleri sosyal ve aile kültürü ne kadar farklı olursa olsun tüm öğrencilerin çatışma çözüm tekniklerini kullanmaları sağlanarak hayata daha hazır olmaları sağlanacak.

Öğretmenler;

 Öğretmenler akran arabuluculuğu bilgisi, yöntem ve metotlarını öğrenecek ve öğrenme-öğretme Metodolojisi ve pedagojik yaklaşımlar gibi temel yeterlilikleri ve becerilerini geliştirecek,

 Öğretmenlerin, öğretime öğrencilerin de öğrenmeye ayırdıkları zaman artacaktır.

Okullar;

 Akran arabuluculuğu öğrenci-öğrenci ve öğrenci-öğretmen arasındaki ilişkilerin daha olumlu ve yapıcı geçmesine neden olacağı için okul iklimini olumlu yönde etkileyecek,

 Okul disiplin sorunlarının öğretmenler ve okul yöneticileri üzerinde oluşturduğu baskı azalacak ve disiplin sorunlarına ayrılan zaman azalacak,

 Daha az fırsata sahip ve dezavantajlı öğrencilere erişim kolaylaşacak,

 Çatışmaların azalması ile bu öğrencilerin katılım ve öğrenme performansları artacak, akademik başarıları yükselecek,

 Okulda, evde ve sosyal yaşamda yapıcı çatışma çözüm yollarının kullanılması sağlanacak,

 Akran arabuluculuğu güce dayalı otoriter, cezalandırıcı disiplin yaklaşımını azaltacak, onarıcı olanı arttıracaktır.

 Yapıcı çatışma çözümü ile akran çatışmalarının %60-80 oranında azalması sağlanacak,

 Bu kazanımlar ile beraber, öğrencilerin okulda geçirdikleri kaliteli zamanın artması ve derslere olan tutumlarındaki değişimle birlikte akademik başarıları artacak, erken okul terkleri azalacak ve bu sayede, akademik başarının artması ile uzun vadede yükseköğrenime devam edecek öğrenci sayısı da artacaktır.