Okulumuz

Peace in Class Peace in School
Okulumuz

OKULUMUZ

Okulumuz Ankara-Çankaya da 2007 yılında açılmış,27 derslikli, 850 öğrenci,55 öğretmen 3 idareci ve 5 personel ile lise eğitimi veren bir kamu kuruluşu olup, okulumuz da akademik alana yönelik kursların yanı sıra, Tiyatro, Spor, Müzik Satranç, Matematik, Fen bilimleri Kültür ve Edebiyat, Gazetecilik, İlk yardım, TUBİTAK. MUN ile AB kulübü gibi sosyal kulüp ve Okul Aile Birliği faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Bunların yanı sıra ERASMUS+ projelerimiz için 40KAL Gençlik Grubu oluşturulmuştur. Ayrıca Okulumuz 2011 yılından bu yana pek çok ERASMUS, e-Twinning, MUN ve TUBİTAK projelerini başarıyla gerçekleştirmiş ve hala gerçekleştirmeye devam etmektedir.   

Temel hedeflerimiz;

* Gençlere çeşitli yaygın eğitim faaliyetleri sağlamak,

* Gençleri, Kültürel Çeşitlilik, AB Bilinci, Çevre, Gönüllülük, Sanat, Kültür, Spor, Sağlık, Kırsal Kalkınma, Ayrımcılıkla Mücadele, Cinsiyet Eşitliği, Dinlerin Çeşitliliği, Azınlıklara Ve Engellilere Dahil Olma, İnsan Hakları, Açık Hava Etkinlikleri vb. yaygın öğrenmeyi içeren ve birçok farklı konuda bilgi, beceri ve tutumlarını edinebilecekleri veya artırabilecekleri yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeydeki faaliyetlere dahil etmek.

 * Gençlere yönelik daha nitel yaygın eğitim faaliyetlerinin oluşturulması için gençlik çalışanları, eğitmenleri ve kolaylaştırıcılara eğitim ve seminerlere katılma fırsatları sağlamak.

 * Gençler arasında yeşil düşünceyi yaygınlaştırmak.

 * Gençleri AB düzeyindeki faaliyetlerin aktif bir parçası olmaya teşvik etmek.

 * Gönüllülüğü gençler arasında yaygınlaştırmak.

 * Gençleri daha az fırsata sahip tüm faaliyetlerimize dahil etmek

Pek çok resmi ve özel kurum ile işbirliği içinde olan okulumuz, her konuda kısıtlı imkanlara sahip gençlerin katılımcıları ile kurulmuş, kar amacı gütmeyen resmi bir organizasyondur.

Yapmış olduğumuz ve yapacağımız projeler;

* Gençlerin projelere aktif olarak katılmasını sağlar.

* Gençlerin yaşadıkları topluma katkı sağlamasına destek olur.

* Kısıtlı imkânlara sahip ve dezavantajlı gençleri birleştirmek ve sorumluluk almak için aracılık eder.

* Eşitliği sağlamaya ve gençlerin içindeki sosyal ve ekonomik engelleri, bedensel engelleri, kültürel farklılıkları ve eğitimsel güçlükleri ortadan kaldırmayı sürdürür.

Özetlemek gerekirse,

Projelerimiz eğitim, seminer, gençlik kampları, müzik, sanat/fotoğrafçılık, spor, kültür, dış faaliyetler ve etkinliklere sınırlı imkanlara sahip gençlerin aktif katılımını sağlayarak, yabancı ülkelerden gelen ve/veya yabancı ülkelerdeki gençlerle birlikte yapılan etkinlikler ile gençlerin Kültürel Alışveriş, Sosyal İçerme ve  Uyumlarını artırmak için Girişimcilik yeterliliklerini, İşbirliği, Hoşgörü duygularını, Dijital ve Dil yeterliliklerini geliştirmektedir. Bu aynı zamanda ERASMUS+ Gençlik programlarının ana hedeflerinin gerçekleriyle örtüşmektedir.